Relacje z ludźmi w biznesie

W życiu i w nieruchomościach bardzo bliska jest mi postawa, którą mógłbym streścić w słowach: „lubię ludzi”. Chciałbym zaprezentować wam cztery konkretne argumenty, dlaczego jest to dla mnie ważne i dlaczego takie nastawienie sprawdza się na co dzień.

Zespół i jego znacznie

Po pierwsze, biznes jest grą zespołową. Jeżeli chcesz robić coś samodzielnie, zawsze będzie to przedsięwzięcie na małą skalę, przynoszące niewielkie efekty. Z kolei jeśli chcesz rozwijać swój biznes, to całkowicie naturalne jest to, że musisz budować zespół ludzi, którzy będą w nim pracować.

W takiej sytuacji Ty po prostu pracujesz nad biznesem, nad jego ulepszeniem i rozwojem. Tutaj liczy się współpraca. Bez innych ludzi nie można zajść daleko. Jest to szczególnie widoczne właśnie na przykładzie inwestowania w nieruchomości.

Sieć kontaktów

Kolejną rzeczą jest coś, co osobiście nazywam networkingiem. Sam biznes i Twój zespół nie będą miały prawa się rozwijać, jeżeli nie nawiązujecie kontaktu z otoczeniem. Spotkania z ludźmi, przekazywanie i pozyskiwanie od nich informacji są kluczowe w uprawianiu networkingu. Należy być aktywnym i pełnić rolę podmiotu, który inicjuje kontakty z innymi ludźmi.

Pomoc jako istota biznesu

Miarą Twojego sukcesu w biznesie jest to, ilu osobom i w jakim stopniu będziesz w stanie pomóc. Jeśli Twój biznes dotyczy tylko dwóch lub trzech osób oraz niewielkiego zakresu ich problemów, będzie to mały biznes. Natomiast jeżeli będziesz potrafił pomóc wielu osobom w poważnych problemach, to wtedy zyskasz szanse na to, żeby biznes się rozwijał. Dochodzimy tutaj do relacji z klientami, którzy budują twój biznes i świadczą o jego skali i wielkości. Jest to zatem trzeci argument przemawiający za omawianą postawą.

Relacje poza sferą zawodową

Czwarty argument, dla którego bardzo lubię ludzi, w pewnym sensie wykracza poza ramy biznesu. Gdy prowadzisz działalność, która nawet przynosi spore zyski, ostatecznie nie jest ważne to, jakim samochodem jeździsz ani gdzie podróżujesz na wakacje. Znacznie ważniejsze jest to, z kim jedziesz tym samochodem i z kim na wakacjach wypoczywasz. Po raz kolejny zatem wracamy do ludzi. Istotą całego naszego funkcjonowania, nie tylko w biznesie, jest nieustanny kontakt z ludźmi.

Lubię ludzi!

Podsumowując, „lubię ludzi” to filozofia życiowa, która jest dla mnie podstawą w relacjach z moim zespołem biznesowym, w networkingu, w relacjach z klientami i wreszcie z moimi bliskimi.

Dodaj swój komentarz

Volare Sp. z. o. o.

NIP: 9462682234

REGON: 380804155

Telefon: +48 531 450 319

E-mail: biuro@grupavolare.pl

Adres: ul. Solna 5/6

20-021 Lublin