Konkurs Długa 2.0

Koncepcja elewacji i części wspólnych budynku

Wyniki Konkursu Długa 2.0 – Koncepcja Elewacji i części wspólnych budynku:

Szanowni Państwo,

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie Długa 2.0 – Koncepcja Elewacji i części wspólnych budynku.

Regulamin konkursu określał wymagania jakim powinny odpowiadać przygotowane przez uczestników prace. Po przeanalizowaniu przez Komisję Konkursową wszystkich prac, które zostały dostarczone w terminie, z przykrością informujemy, że żadna z nich nie spełniła w pełni wymagań. Występujące odstępstwa i braki dotyczyły w szczególności zakresu opracowania. Jednak Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu Nagrody Honorowej: Panom Piotrowi Skowronowi oraz Bartłomiejowi Bieleckiemu.

Z laureatami Nagrody Honorowej skontaktujemy się w najbliższym czasie!

Organizator:

Grupa Volare

Uczestnicy:

Konkurs ogólnopolski dla Studentów i Absolwentów kierunków: architektura, architektura i urbanistyka.

Nagrody:

  • I MIEJSCE – nagroda w wysokości 10 000 PLN brutto
  • II MIEJSCE – nagroda w wysokości 3 000 PLN brutto
  • III MIEJSCE – nagroda w wysokości 2 000 PLN brutto

Termin wysyłania prac:

10.12.2021r. Adres e-mailowy: biuro@grupavolare.pl

Volare Sp. z. o. o.

NIP: 9462682234

REGON: 380804155

Telefon: +48 531 450 319

E-mail: biuro@grupavolare.pl

Adres: ul. Solna 5/6

20-021 Lublin