Zmiany w prawie – grunty użytkowania wieczystego przechodzą na własność właścicieli

Początek nowego roku zazwyczaj kojarzy się ze zmianami w prawie. Nie inaczej jest tym razem. 1 stycznia 2019 roku zmianie uległ status gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które dotychczas były w użytkowaniu wieczystym. Grunty te przechodzą na własność właścicieli budynków. Dobrą wiadomością jest to, że wyżej wspomniane zmiany nie wymagają żadnych działań ze strony użytkowników gruntów. Cały proces przebiegł automatycznie na mocy przepisów obowiązującego prawa.

Oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej

Wyżej wspomniana zmiana będzie mieć konsekwencje finansowe. W miejsce obowiązującej dotychczas opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, została wprowadzona opłata przekształceniowa. Jest ona rozłożona 20 rat, opłacanych corocznie. Wysokość raty będzie wynosiła, podobnie jak w przypadku wcześniejszej opłaty, 1% wartości gruntu. Oznacza to, że możemy spodziewać się oszczędności, ale dopiero po upływie 21 lat.

Warto jednak przypomnieć sprawę głosowania w Warszawie, dotyczącego wysokości bonifikaty. Początkowo warszawscy radni podjęli decyzję o ustaleniu jej wysokości na poziomie 98%, jednak po wyborach postanowiono zmniejszyć ją do 60%. Jak łatwo się domyśleć, cała sytuacja wywołała niemałą burzę w mediach. Jej efektem był powrót do wcześniej ustalonego poziomu 98%. Dlaczego sprawa wywołała emocje? Ponieważ chodziło o to, jaką bonifikatę otrzymają właściciele gruntów, które ulegną przekształceniu.

Warunkiem uzyskania bonifikaty jest pokrycie całej opłaty przekształceniowej w ciągu roku 2019. Jej wysokość będzie zależeć od dotychczasowego właściciela gruntu. Jeżeli jego właścicielem był skarb państwa, zniżka wyniesie 60%. W grę wchodzą także ustalenia samorządów i wobec tego w Warszawie możemy liczyć na 98%, ale w Gdańsku będzie to 90%, we Wrocławiu 90%, a w Lublinie jedynie 60%. Należy jednak podkreślić, że przepisy w tym zakresie nie są jednolite i niektóre samorządy w ogóle nie przewidują bonifikat. Przykładem takich miast są Koszalin albo Gorzów Wielkopolski

Jakie działania należy podjąć?

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, zmiany nie wymagają od nas żadnego działania. Należy zatem cierpliwie czekać na informację, dotycząca zmiany prawa własności, którą otrzymamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taka informacja zostanie przekazana także do sądu. Dzięki temu możliwe będzie zaktualizowanie treści księgi wieczystej. Oczywiście konieczne będzie uiszczenie opłaty za przekształcenie. Stosowny zapis pojawi się w dziale III księgi wieczystej. 

Jak oceniać zmiany?

Oceniamy, że obrany kierunek zmian jest jak najbardziej trafny. Dzięki temu po pewnym czasie termin “użytkowanie wieczyste” odejdzie w zapomnienie. Na ten moment trzeba po prostu traktować go tak jak dotychczas.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716)

Dodaj swój komentarz

Volare Sp. z. o. o.

NIP: 9462682234

REGON: 380804155

Telefon: +48 531 450 319

E-mail: biuro@grupavolare.pl

Adres: ul. Solna 5/6

20-021 Lublin